Færre omkostningerne med effektiv IT!

Effektiviser din forretning

“Jeg sparer tid og har fået et meget større overblik”

Sådan er meldingen fra en tømmermester i Kongerslev efter et frugtbart samarbejde med den lokale IT partner, Ladefoged IT, har givet lokale håndværkere bedre bundlinje og mere tid i hverdagen.

Den Bette Tømrer A/S fra Kongerslev mel­lem Aalborg og Hadsund har optimeret sin forretning og indtjening med et nemt og smart time- og faktureringssystem leveret af Ladefoged IT fra Hadsund. Med systemet glemmer Den Bette Tømrer nemlig aldrig at få faktureret materialer eller tidsforbrug videre. ”Alle sager er oprettet med et nummer og når vi køber materialer markerer vi dem med sagsnum­re,” fortæller tømmermester Morten Hansen til Dansk Byggeris medlemsblad, og fortsætter: ”Herefter ryger materialerne direkte ind på faktura­en på den aktuelle sag. Ved timelønsarbej­de skriver folkene stort set fakturaen selv, jeg skal blot gennemgå den og trykke send eller print. Så hvad jeg førhen kunne bruge en time på, tager mig nu kun 5-10 minutter.”

Også timeregistreringen er blevet bedre med det nye system: ”Mine folk registrer nemt deres arbejds­timer på telefon, PC eller iPad, og når de tryk­ker ’gem’, ligger timerne på den aktuelle sag i systemet. Derfor har vi hele tiden over­blik over, om den afsatte tid eller prisen for materialerne er brugt,” siger Morten Hansen, hvis egen rolle også har ændret sig, med det smarte IT-system leveret af Ladefoged IT.

Før gik tiden primært med at administrer de 9 ansattes arbejdsdag og lave tilbud, men med det nye system, kan han nu bruge 30-40% af tiden i marken med sine ansatte, hvilket ikke kun giver en bedre bundlinje, men også et bedre socialt miljø i virksomheden.

 

Skal vi også hjælpe dig med at spare tid i hverdagen?

Ladefoged IT og deres 65 kolleger fordelt over hele Danmark i den frivillige kæde CBC – Din lokale IT-partner, har specialiseret sig i at hjælpe mindre virksomheder uden egen IT afdeling. Det gør vi både igennem salg af løsninger som denne, men også ved at hjælpe med opsætning, vedligeholdelse, support og opdatering af IT-udstyr og -systemer.

Høvl toppen af omkostningerne med IT Vi har høvlet toppen af administrationsomkostningerne for den lokale tømrer, skal vi også hjælpe dig?

 

Du kan altså med din lokale IT-partners hjælp, koncentrere dig fuldt ud om at drive din forretning optimalt og overlade det ”kedelige” IT-arbejde til os. Har du, ligesom Morten Hansen en fornemmelse af, at du kunne bruge din arbejdsdag mere effektivt? Har du et konkret IT problem? Hvis ja så tøv ikke med at kontakte din lokale IT-partner. Vi kan sikkert også forbedre din forretning!

Find din lokale IT-partner